• W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione.

Wstęp i definicje

 • Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://pianoforma.pl (zwanej dalej, jako “Strona”).
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Anna Kuropatwa-Śniegoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIANOFORMA Anna Kuropatwa-Śniegoń, zarejestrowaną pod adresem: ul. Władysława Broniewskiego 7/40, 43-300 w Bielsku-Białej, NIP 5691753560 (zwana dalej “Administratorem”).
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: [email protected]
 • Użytkownik – każdy podmiot (w tym osoba), który(a) korzysta ze Strony.

  Pliki cookies

  • Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.  Poniżej przedstawiono jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
   a) Google Chrome
   Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
   – Usuwanie plików cookie
   – Domyślne blokowanie plików cookie
   – Domyślne zezwalanie na pliki cookie
   – Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
   – Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
   b) Internet Explorer 6.0 i 7.0
   Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
   c) Mozilla Firefox
   Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
   d) Opera
   Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
   e) Safari
   W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”.
  • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

   Inne technologie

   • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
   • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

   Dane osobowe

   • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego, dostępnych na Stronie.
   • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego i/lub adresu e-mail przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia konwersacji (podjęcia decyzji o współpracy lub braku jej podjęcia). Po tym czasie zostaną usunięte.
   • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
   • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.
   • Administrator może powierzyć przetwarzanie danych upoważnionym podmiotom i osobom.
   • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
   • Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych.