PIANOFORMA oferuje zajęcia muzyczne z rytmiki, przeznaczony dla przedszkoli. Mają one na celu ogólny rozwój muzyczny dzieci, w tym rozwój wrażliwości muzycznej, twórczej wyobraźni. Stworzenie warunków do ekspresji i ćwiczenia koordynacji ruchowej, doskonalenie poprawnego śpiewu i poczucia rytmu. Rytmika obejmuje m.in. śpiew, taniec, grę na prostych instrumentach muzycznych, improwizacje ruchowe i instrumentalne, słuchanie muzyki.